EDAM - Inwoners van Edam hebben in de zomerperiode picknickbankjes neergezet in de openbare ruimte. Sommige andere inwoners klagen daarover bij de gemeente.


Het gaat over de openbare ruimte en die is in principe voor iedereen samen. De gemeente houdt daar toezicht op en zorgt voor het onderhoud. Het is niet de bedoeling dat deze openbare ruimte wordt geclaimd door een deel van de inwoners. Het is echter in deze coronatijd erg begrijpelijk dat er behoefte is aan meer mogelijkheden buiten. Dicht bij huis, in kleine groepjes elkaar te ontmoeten, of de kinderen spelletjes te laten doen. Dan is het wel belangrijk dat, dat soort activiteiten, en het neerzetten van een tafel, een gedeelde buurtinzet is. De buurtbewoners moeten het met elkaar eens zijn dat bijvoorbeeld een bankje er tijdelijk staat. Onder die voorwaarde is de gemeente, vanwege deze bijzondere coronatijd, bereid om de bankjes te laten staan.

Ga met elkaar in gesprek
Als de buurt het niet met elkaar eens is, moet een dergelijk bankje, na elk gebruik opgeruimd worden op het erf van de eigenaar/gebruiker van het bankje. En als dat niet gebeurt, is de gemeente genoodzaakt te handhaven en het bankje weg te halen. Maar dat is echt het laatste dat de gemeente wil. 'We roepen u dus op om met elkaar, als buurt en buren, in gesprek te gaan en gezamenlijk tot een werkbare en voor iedereen acceptabele en liefst prettige situatie te komen.

Laten we elkaar helpen door deze best lastige tijd heen te komen. Buitenactiviteiten voor kinderen en mogelijkheden om als buurt samen buiten bij een beschutte tafel een kop koffie te drinken in kleine groepjes, vergroten de saamhorigheid en verkorten gevoelsmatig de tijd van de coronamaatregelen', aldus de gemeente Edam-Volendam