VOLENDAM - Op het fietspad langs de Dijkgraaf de Ruiterlaan hangt een fietsteller. Het apparaat meet fietsgegevens als snelheid, richting, tijdstip en het aantal voertuigen dat passeert. De proef is op woensdag 1 december gestart en duurt acht weken. De fietsteller verzamelt geen privacygevoelige informatie. Het apparaat kan niet registreren wie over het fietspad rijdt.

Fietsplan

Wij gebruiken de meetgegevens bij de ontwikkeling van het fietsplan en de ontwikkeling van doorfietsroutes. Op deze manier werken wij aan veiliger fietsverkeer en een betere doorstroming. Dat is belangrijk omdat het aantal fietsers de afgelopen jaren sterk is toegenomen. We zien graag dat deze ontwikkeling doorzet.