VOLENDAM - Woensdag 22 januari is gestart met een archeologisch onderzoek op de locatie Korsnäs-terrein. De werkzaamheden duren ongeveer 2 weken.

Reden onderzoek

De reden voor het archeologisch onderzoek is de geplande nieuwbouw binnen het plangebied. Zo krijgen we een beter overzicht van precieze diepte en aard van archeologische sporen. Binnen het projectgebied voeren we een archeologisch onderzoek uit door middel van proefsleuven.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de heer M. Verniers van de sectie Omgevingsbeleid. Hij is bereikbaar op (0299) 398 398.