VOLENDAM - De provincie Noord-Holland heeft overwegend positief gereageerd op het plan van de gemeente Edam-Volendam om een nieuwe woonwijk met 1160 woningen te bouwen in De Lange Weeren aan de rand van Volendam. De provincie vindt het plan een goede basis, dat de gemeente verder kan uitwerken.


De gemeente Edam-Volendam heeft in september 2023 aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland gevraagd om een reactie te geven op het plan voor de nieuwe woonwijk. Het is de bedoeling dat dit plan als alternatief dient voor de bestuurlijke overeenkomst ‘Pilot Waterland’. Daarvoor moet het nieuwe plan voldoen aan een tal van criteria én rekening houden met provinciale belangen.

Provincie positief over duurzaamheid, klimaatbestendigheid en waterberging

De provincie vindt dat duurzaamheid, klimaatbestendigheid en waterberging goed zijn uitgewerkt in het plan. “De verkaveling, de minimale ophoging van bouwvelden en de gedegen aandacht voor waterbeheer zijn opvallende kenmerken” aldus de provincie. “Eerdere adviezen van het Hoogheemraadschap met betrekking tot deze thema's zijn effectief geïntegreerd in het plan.” Ook is de provincie te spreken over de extra investeringen die de gemeente wil doen voor natuur, water, landschap en recreatie.

Aansluiting op OV-netwerk noodzakelijk

De ambitie voor duurzame mobiliteit vindt de provincie echter nog onvoldoende gerealiseerd. Deels als gevolg van de locatie in relatie tot het huidige vervoersnetwerk. 'De Lange Weeren bevindt zich buiten het invloedgebied van een openbaar vervoer-knooppunt. Zonder aansluiting op een OV-knooppunt of -netwerk bestaat het risico dat de wijk voornamelijk afhankelijk wordt van autoverkeer.'

Reactie van wethouders Kes en Bootsman

'We zijn blij dat de provincie overwegend positief is over ons plan en dat we verder kunnen. Het woningtekort in onze gemeente is heel erg groot en kan niet alleen met binnenstedelijk bouwen worden opgelost. Mensen staan te springen om zich in te schrijven voor een woning. Wij zijn het met de provincie eens dat aansluiting op het OV essentieel is. Bewoners moeten straks in De Lange Weeren op de bus kunnen stappen richting Amsterdam, Purmerend of elders in de regio. Ook willen we dat voetgangers en fietsers op een eenvoudige en veilige manier alle kanten op kunnen. We werken eraan, samen met stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten van Bureau B+B, om dit in het plan een goede plek te geven.'

De gemeente gaat het plan verder uitwerken en biedt het daarna opnieuw aan bij de provincie. Het wordt dan ook voorgelegd aan Provinciale Staten.