EDAM-VOLENDAM - Bij hun aantreden voldeden alle leden van het college van B&W van Edam-Volendam aan de benoembaarheidseisen. Met andere woorden, er waren geen redenen of omstandigheden waarom de huidige wethouders in het nieuwe college geen wethouder zouden kunnen zijn.


Bureau Necker van Naem heeft dat destijds bekeken en daarover teruggekoppeld aan het presidium van de gemeenteraad. Deze werkwijze om een risicoanalyse integriteit met betrekking tot de kandidaat wethouders uit te voeren, was al afgesproken rond de verkiezingen van maart dit jaar.

Bij een aantal kandidaten speelden wat omstandigheden die eventueel een klein risico zouden kunnen opleveren. Te denken valt aan bijvoorbeeld nevenfuncties, eigendomsposities of relaties in de gemeente. Deze risico’s zijn met elkaar gedeeld en besproken. Hiervoor heeft het bureau een aantal beheersmaatregelen opgesteld. Deze maatregelen zijn door het college ter harte genomen en inmiddels allemaal in samenwerking met de organisatie uitgevoerd. Het college heeft het presidium deze maand geïnformeerd op welke wijze de beheersmaatregelen zijn uitgevoerd. Door transparant te zijn over mogelijke dubbele belangen als privépersoon en als wethouder, en door daar duidelijke afspraken over te maken, waarborgen de raad en het college de integriteit van ons openbaar bestuur.