ZAANSTREEK/WATERLAND - Zaanstreek-Waterland rondt de aanbesteding voor de specialistische jeugdhulp af. Centraal hierin staat goede en passende hulp voor kinderen en gezinnen die dat nodig hebben. Uitgangspunten van deze inkoop zijn minder gecontracteerde aanbieders, strakkere afspraken en minder administratie. Met de aanbesteding heeft de regio per 1 januari 2022 een toereikend en betaalbaar aanbod van specialistische jeugdhulp.

Zaanstreek-Waterland besloot om vanaf 2022 gezamenlijk met de 8 regiogemeenten in een kleinere samenstelling de specialistische jeugdhulp in te kopen. Dat betekent dat de inkoop niet meer samen met regio Amsterdam-Amstelland gebeurt. Als basis voor de inkoop hebben de wethouders Jeugd van de regiogemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zaanstad begin 2021 de uitgangspunten aan de gemeenteraden voorgelegd.

Beter inzicht in cijfers, minder administratie, betere samenwerking
Met strakkere afspraken, minder ingewikkelde administratie en betere voorwaarden in de samenwerking met de jeugdhulporganisaties, komt er nog meer inzicht in de cijfers en de financiën. Zo kan er beter gestuurd worden op de zwaarte van de hulp, de duur van het hulptraject en de kosten.


Wethouder Songül Mutluer van Zaanstad is blij met de nieuwe afspraken: "Met de nieuwe afspraken behouden we wat goed is, maar met de ervaringen van de afgelopen jaren hebben we ook op veel punten de afspraken strakker gemaakt. In de eerste plaats om de kwaliteit te borgen en passende hulp aan de jeugd tijdiger te bieden. En daarnaast ook om de financiën beheersbaar te houden. Onze wens is vooral dat de partners in de jeugdketen goed samenwerken en dat ze minder tijd en energie kwijt zijn aan administratie. Daarom hebben we de administratie eenvoudiger gemaakt. Die tijd en energie besteden we liever daar waar het om draait: passende zorg bieden aan de kinderen die dat nodig hebben."

Ook wethouder Paul van Meekeren van Purmerend is tevreden: "Het is duidelijk dat het systeem op veel punten beter kan en moet. We willen kortere wachttijden voor jeugdhulp, lichtere hulp bieden waar dat net zo goed kan als dure hulp en dichtbij in de buurt. Door het aanscherpen van afspraken over de in-, door- en uitstroom is de mogelijkheid ontstaan om de juiste hulp tijdiger te starten, aan te passen of te eindigen. En daar heeft iedereen voordeel van, in de eerste plaats degene die de hulp krijgt."

Minder aanbieders, even goede zorg

Een wens bij deze aanbesteding was om met minder partijen samen te werken. Voor de lichtere vorm van jeugdhulp zijn er nu contracten met 212 aanbieders, dat worden er straks 90 voor Zaanstreek-Waterland. Voor de zwaardere vorm blijft het aantal contracten met aanbieders min of meer gelijk, namelijk 37. Met de aanbieders die doorgaan wordt een volledig aanbod verzorgd. Alle zorg gaat dus gewoon door. Er worden goede afspraken gemaakt met de aanbieders om ervoor te zorgen dat jeugdigen en gezinnen geen hinder ondervinden van de nieuwe contracten.

Proces en planning
Het streven is om alle contracten voor het einde van het jaar af te sluiten, zodat per 1 januari 2022 alles volgens afspraak kan worden uitgevoerd. Tijdens de bezwaarperiode heeft een uitgesloten aanbieder een kort geding aangespannen. Een deel van het inkoopproces is daarom nog niet helemaal afgerond. De gemeenten hebben er vertrouwen in dat alles alsnog volgens planning zal starten. Zorgvuldigheid gaat daarbij boven snelheid.