VOLENDAM - In de nacht van 10 op 11 oktober 2020 heeft de politie een illegaal feest beëindigd in een bedrijfspand op de Julianaweg te Volendam. Daarbij werden de coronaregels overtreden. En zo een feest is door de huidige regelgeving verboden.


De politie heeft het feest gestopt en de aanwezigen bekeurd. Op last van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is het pand daarna gesloten.

Overleg
Inmiddels is er overleg geweest tussen de eigenaren van het pand, de Veiligheidsregio en de gemeente. De eigenaren hebben aangegeven dat zij zullen voorkomen dat hun pand opnieuw voor illegale feesten wordt gebruikt.

Coronaregels
Doel van de coronaregels is het beschermen van de gezondheid en te voorkomen dat het Coronavirus wordt overgedragen. Als de coronaregels worden nageleefd kan het pand weer open. De eigenaren hebben er ook belang bij dat zij het pand kunnen gebruiken voor hun onderneming.

Dwangsom
Als ‘stok achter de deur’ is de eigenaren wel een dwangsom opgelegd van 10.000. Dat bedrag moeten zij aan de Veiligheidsregio betalen als ze hun belofte niet houden en de noodverordening opnieuw wordt overtreden.

Blij met oplossing
De gemeente Edam-Volendam is blij dat er in goede harmonie een oplossing is gevonden. Het pand kan weer open en de ondernemers kunnen hun bedrijfsactiviteiten weer normaal uitoefenen. Naleven van de coronaregels blijft voor iedereen belangrijk. Niet alleen om jezelf te beschermen, maar ook kwetsbare mensen in de omgeving.