VOLENDAM -Vanaf dinsdag 4 augustus worden op diverse locaties binnen de gemeente Edam-Volendam inspectiewerkzaamheden uitgevoerd aan de Civiele Objecten (bruggen, viaducten, tunnels, kademuren, beschoeiingen, steigers etc.).

Deze werkzaamheden nemen enkele maanden in beslag.

De inspecties worden uitgevoerd door het inspectie- en adviesbureau Helix.

Mochten de werkzaamheden langdurige verkeershinder veroorzaken dan wordt dit tijdig gecommuniceerd door middel van bebording op de locatie.

Vragen
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de gemeente via (0299) 398 398 of per mail info@edam-volendam.nl.