MONNICKENDAM - De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van gemaal Monnickendam, starten 6 januari en duren tot eind februari.


Voorbereidende fase

Aan de westzijde (kant Purmer Ee) betreft het de aanleg van een tijdelijke damwand ter plaatse van het nieuwe gemaal. Tussen de damwand en de weg wordt zand aangebracht om de bodem voor te belasten. Beide werkzaamheden gebeuren vanaf het water. Het fietspad blijft open. Aan de oostzijde (de Gouwzeekant) wordt hetzelfde werk vanaf het fietspad gedaan, dat daarom verlegd moet worden.

Hinder tijdens deze fase

  • Doordat het fietspad verlegd wordt is deze in januari afgesloten. Wandelaars en fietsers worden omgeleid via het fietspad aan de overzijde.
  • De bushaltes aan beide zijden van de N247 blijven, via de bestaande oversteekplaats (Hoogedijk-Lagedijk), bereikbaar.
  • Het wegverkeer ondervindt in deze voorbereidingsfase geen hinder van de werkzaamheden.

    Start bouw van gemaal
    In de zomer van 2020 start de bouw van gemaal Monnickendam. Het nieuwe gemaal zorgt er mede voor dat het watersysteem de komende decennia wateroverlast in de polders ten noorden van Amsterdam tegengaat. Tevens kan het gemaal bij droogte extra water in het gebied inlaten. Gemaal Monnickendam wordt gevestigd in de Nieuwendam, iets ten noorden van de afslag Monnickendam-Noord en loopt onder de N247 door.