EDAM - In opdracht van de gemeente voert Duikbedrijf Nederland de komende periode onderhoudswerkzaamheden uit aan kademuren in Edam binnen onze gemeente. Dit sluit ook aan bij de gemeentelijke doelstelling om de openbare ruimte een mooier aanzien te geven.


Waar worden de werkzaamheden uitgevoerd?
Het voegwerk van de kademuren aan beide zijden van de watergang Nieuwehaven nabij de Kettingbrug zijn in slechte staat en worden vervangen.

Start werkzaamheden
De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van 5 tot 26 november 2018. De watergang tussen de kademuren is in deze periode afgesloten voor alle verkeer.

Nadere informatie
U bent van harte welkom om kennis te nemen van de plannen. Het verzoek is om hiervoor telefonisch een afspraak te maken.Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de heren W.W. de Jong of C.F.I. Veerman van de afdeling Openbare Werken, sectie Werken & Projecten, tel. 398398.