VOLENDAM - Maatschappelijke organisaties die zijn gehuisvest in Edam-Volendam kunnen de ‘Tijdelijke subsidieregeling coronatransformatie en weerbaarheid’ aanvragen.

Deze subsidie is bedoelt om uw activiteiten op een andere manier aan te bieden. Denk dan bijvoorbeeld aan uitbreiding digitalisering. Stel u organiseerde altijd een fysieke bijeenkomst voor uw leden en u wilt dat nu digitaal aanbieden. Dan kunt u nu aanspraak maken op deze regeling omdat u voor de aanschaf van bijvoorbeeld software kosten maakt. U kunt maximaal 50 % van de kosten als subsidie aanvragen met een maximum van € 5.000.

Aanvragen subsidie
De regeling treedt vanaf 1 januari 2022 in werking voor de duur van een jaar. U kunt de subsidie aanvragen vanaf 1 januari tot en met 1 juni 2022. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op onze pagina: tijdelijkesubsidiecorona