EDAM-VOLEMDAM - De kermissen in Edam en Volendam zijn, mede door een goede samenwerking tussen politie, gemeente, horeca, de kermisexploitanten en de inwoners van de gemeente, naar volle tevredenheid verlopen.

De kermissen zijn redelijk bezocht. De kermis Volendam was qua bezoekersaantallen iets minder druk dan vorig jaar. Ook waren er minder bussen met kermisbezoekers uit andere regio’s. De kermis Edam was qua bezoekersaantallen ongeveer vergelijkbaar met vorig jaar. Opvallend aspect dit jaar in Volendam was dat de jeugd weer veelal op de draaikermis te vinden was.

De polsbandjes
Er is dit jaar veel aandacht geweest voor de polsbandjes. Een initiatief van de horeca om het alcoholgebruik van jongeren onder de achttien jaar terug te dringen. Er zijn in Edam 2697 bandjes verstrekt en in Volendam 11004 stuks. Na het sluiten van de uitgiftepunten waren er nog extra bandjes aanwezig bij sommige horeca-exploitanten. De boodschap vanuit de horeca is duidelijk geweest en heeft zijn uitwerking gehad. Wat veel kermisbezoekers is opgevallen is dat het op de dijk echt voor de volwassenen was en dat de jeugd massaal afsprak op de kermis en daar urenlang vertoefde. Er kan gesproken worden van een geslaagde actie.

Operationeel centrum
De samenwerking tussen de veiligheidspartners werd net als vorig jaar gecoördineerd vanuit het operationeel centrum (OC) aan de Zeestraat. Twee keer per dag was er afstemmingsoverleg met de hulpdiensten, beveiliging, EHBO, boa’s en verkeersregelaars. Het kort en overzichtelijk houden van de lijnen heeft zijn vruchten afgeworpen. Door gezamenlijke snelle interventies zijn ongeregeldheden voorkomen. Ook vond twee keer per dag een afstemmingsoverleg plaats waar de partners bij aanwezig waren van politie, brandweer, handhaving, EHBO, beveiliging, kermisgids, omgevingsdienst, horeca. Daardoor was een goede informatie-uitwisseling mogelijk. De receptie van het OC was ook bemand. Er zijn meerdere gevonden voorwerpen binnengebracht en in een geval is een verdwaald kind korte tijd opgevangen.

Drugshond en lachgas
Op beide kermissen is de drugshond ingezet voor een controle op drugsgebruik. Er waren meerdere ‘hits’ die door de politie zijn afgehandeld. Er was een verbod op de handel in lachgas en ‘bekende dealers’ hadden een waarschuwing gehad. Er was een melding van lachgas-overlast, echter buiten het kermisterrein.

Jongerenwerk
Het jongerenwerk was tijdens de kermissen met het jeugdpreventieteam aanwezig. Zij hebben contact gelegd met de jeugd en waar nodig op gedrag aangesproken. Politie en gemeente hebben amper meldingen van baldadigheid door, of problemen tussen jeugd gehad. Ook de straathoekwerker/leerplichtambtenaar is op beide kermissen ingezet.

Taxi’s
De taxistandplaats in Volendam was ingericht aan de Populierenlaan waar taxi’s na het ophalen van klanten direct konden keren. Op zaterdag 7 september 2019 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport in Volendam een taxicontrole uitgevoerd. Bij deze controle is de Inspectie geholpen door de politie en de gemeente. De Inspectie heeft gecontroleerd of de taxi’s en hun chauffeurs voldoen aan de wettelijke eisen. Er zijn tientallen taxi’s gecontroleerd. De meeste waren in orde. Maar de controle leverde toch een aantal overtredingen op. Twee chauffeurs zijn naar huis gestuurd vanwege het niet aanhouden van rusttijden. Bij twee taxi’s bleek de meter niet in orde. Nog twee chauffeurs reden zonder de juiste chauffeurspas. De Inspectie heeft voor de overtredingen een proces-verbaal gegeven.

Cameratoezicht
Tijdens de kermis is live uitgekeken door zowel de centrale in Alkmaar (voor de vier ‘oude‘ camera’s) als door de handhaving in Volendam voor wat betreft de 11 nieuwe camera’s die voor de kermis operationeel zijn gemaakt. Daarbij heeft de nadruk gelegen op crowd control. De beelden worden voor een beperkte periode bewaard. De 11 nieuwe camera’s gaven een goed beeld van het kermisgebied en hebben naar tevredenheid gefunctioneerd.

EHBO en Reddingsstation Warder
In Edam was de EHBO-post ingericht in de Vermaning, bemand door vrijwilligers van de Edamse EHBO-vereniging. De EHBO-post heeft 24 inzetten gehad. Dit waren voornamelijk verwondingen van verschillende aard. De EHBO Volendam had voor de kermis Volendam 67 inzetten, dit waren merendeels personen met verwondingen in beschonken toestand. Naast de EHBO heeft de ambulancedienst (EMS) dienst gehad voor complexe medische situaties. Er waren ongeveer 15 inzetten waarbij EMS medische hulp heeft verleend. In 4 gevallen zijn personen naar het ziekenhuis vervoerd. Op het water en in de haven was het Reddingstation Warder stand-by.

Burgemeester Sievers prijst samenwerking
Burgemeester Lieke Sievers prijst ook dit jaar de samenwerking tussen alle partijen en de inwoners/bezoekers. Zij is positief over de sfeer en het verloop van de openbare orde en veiligheid tijdens de kermis. Sievers: ‘Het was supergezellig en de sfeer was ontspannen. Het werk dat in samenspraak met alle partijen van te voren is gedaan heeft zijn vruchten afgeworpen en we hebben allemaal genoten van een hele feestelijke kermis, waarbij ook het weer uiteindelijk erg is meegevallen’