VOLENDAM - Zoals u weet is de gemeente druk bezig met de plannen voor het aanpassen van het kruispunt Van Baarstraat / Papaverstraat. Op dit moment zijn er verschillende varianten onderzocht.


Ontwerp

Er ligt nu een voorlopig ontwerp waarbij het zebrapad terugkomt. Daarnaast verschijnt er een middengeleider die voorkomt dat de automobilist de bocht richting de Van Baarstraat afsnijdt en daarbij dus ook zijn snelheid tempert. Ook de regionale verkeersadviseur van de politie heeft ingestemd met dit voorlopige ontwerp. Bij de volgende stap wordt de buurt geïnformeerd en kan de realisatie voorbereid worden.

Hoge prioriteit

De prioriteit voor de gemeente is hoog. Er wordt dan ook naar gestreefd de werkzaamheden in januari te hebben gerealiseerd.