EDAM-VOLENDAM - Het gaat langzaamaan beginnen. Deze week worden er langs de Dijkgraaf Poschlaan, tussen de Zuidpolderlaan en de Christiaan van Abkoudestraat, proefsleuven gegraven. Dit vindt plaats ter voorbereiding op de aanleg van de twee rotondes bij de Zuidpolderlaan en de Dijkgraaf Poschlaan.


U ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.