VOLENDAM - Verbinden, verbeteren en vernieuwen, dat is de titel van het coalitieakkoord van VD80, Zeevangs Belang, CDA en BVNL. Het collegeprogramma is een concretere uitwerking van dat akkoord.

‘Met vertrouwen de toekomst in!’

Wereldmerk

Edam-Volendam is een wereldmerk met een positieve uitstraling: De Dijk en de haven, toerisme, kermis, gastvrijheid, muziek, topsport, bouw, FC Volendam en …. een beetje eigenzinnig. We zijn een actieve en levendige ontwikkelgemeente, gericht op (kwalitatieve) groei van woningbouw, economie en toerisme. Sport, cultuur, evenementen en een sterk verenigingsleven zijn belangrijk. Het college ziet de uitdagingen en laat zich daardoor niet weerhouden. Het wil samenwerken en samen werken. Maar vooral met vertrouwen de toekomst in.

Voor iedereen

Het college is er voor iedereen in de gemeente. Ongeacht wat zij bij de verkiezingen gestemd hebben. Daarom heeft het college alle partijen in de gemeenteraad en maatschappelijke partners gevraagd om input te geven voor het collegeprogramma 2022-2026. Door het meenemen van alle ideeën en suggesties hopen we dat ook waar te maken. Het collegeprogramma is niet alleen van of voor de coalitiepartijen. We verwachten dat onderdelen daarvan kunnen rekenen op een breder draagvlak in onze gemeenteraad en gemeenschap. We hopen dat we met deze werkwijze een handreiking hebben gedaan aan alle partijen die na de laatste verkiezingen geen positie in het college konden krijgen.

De wens van het college is, dat ook deze partijen en maatschappelijke partners zich (in ieder geval deels) herkennen in het collegeprogramma om zo te kunnen komen tot een breed draagvlak in onze gemeenteraad en gemeenschap. Bij de uiteindelijke besluitvorming staat het belang van Edam-Volendam altijd voorop.

Uitdagingen en capaciteit

Het college is begonnen in een periode met veel uitdagingen. Dat biedt ook kansen. We zijn trots op onze gemeente, op de prestaties van inwoners en organisaties, op de vele activiteiten en op de vooruitgang die we samen maken. Er zijn al veel projecten gerealiseerd en in uitvoering en de gemeente heeft regionaal een stevige positie gekregen. Het college wil die positiviteit, die uitstraling en die ambities versterken en de groei van de gemeente een nieuwe impuls geven de komende jaren. Om de veelheid aan ambities en uitdagingen op te kunnen pakken en uit te kunnen voeren is extra capaciteit in de organisatie nodig. Op dit moment wordt al veel van de organisatie gevraagd en is de werkdruk hoog. Daarom vindt het college een tijdelijke versterking, waarbij extra menskracht wordt aangetrokken op basis van bewuste keuzes en duidelijke ambities, zoals beschreven in het collegeprogramma, ook verantwoord.

Dienstverlening

Dienstverlening staat hoog in het vaandel en dat komt terug in de geformuleerde uitgangspunten die leidend zijn voor gesprekken met inwoners, ondernemers, partners en medewerkers. Deze uitgangspunten zijn:

Mensen gaan voor.
We houden ons aan de regels en kijken met gezond verstand of maatwerk nodig is.

Eenvoud boven alles.
De gemeente communiceert begrijpelijk: simpel, eenvoudig en duidelijk.

Van buiten naar binnen.
Signalen van onze inwoners en ondernemers geven richting en zingeving aan onze activiteiten.

Aanraken is afmaken
Afspraak is afspraak. Wij sturen mensen niet ‘van het kastje naar de muur’, of ‘met een kluitje in het riet.’ Daar zijn we ook op aanspreekbaar.

Mooie toekomst

Edam-Volendam is een veilige, stabiele en stevige gemeente, volop energie, ambities en kansen. Een gemeente met een mooie toekomst. Een toekomst waaraan het college, samen met u, verder wil werken vanuit het programma ‘Verbinden, verbeteren en vernieuwen’.

Het college van B&W Edam-Volendam