EDAM - Zodra de werkzaamheden aan riool en weg afgerond zijn, wordt de verbindingsweg tussen de P. Claesstraat en de H. Dirckszstraat weer afgesloten voor autoverkeer. Dit is het resultaat van de schriftelijke participatie met de bewoners van beide straten.Zij hebben massaal gehoor gegeven aan het verzoek van de gemeente om hun mening kenbaar te maken over het eventueel niet terugkeren van de afsluiting voor autoverkeer.Nagenoeg alle bewoners hebben gevraagd om handhaving van de wegafsluiting en dus niet in te gaan op het verzoek van de Veiligheidsregio om de afsluiting achterwege te laten. Het college van B&W respecteert de uitkomst van deze participatie en heeft de bewoners per brief hierover geïnformeerd.