VOLENDAM - De gemeenteraad heeft op 17 mei 2018 unaniem een motie aangenomen waarin het college van B&W wordt gevraagd om alle vrachtverkeer in de oude kom te verbieden.Een jaar eerder was tijdens de bespreking van het verkeersplan oude kom Volendam al besloten om een verbod in te stellen voor vrachtverkeer zwaarder van 7,5 ton of langer dan 8 meter.


Ontheffing alleen mogelijk voor de venstertijden 06:00-11:00 uur
Per 1 januari 2019 wordt in de hele oude kom van Volendam een inrijdverbod van kracht voor vrachtverkeer, zwaarder dan 3,5 ton. Ontheffing van dit verbod is alleen mogelijk tijdens de venstertijden van 06:00-11:00 uur en alleen als kan worden aangetoond dat leveranties niet mogelijk zijn met bestelwagens tot 3,5 ton. Een formeel verkeersbesluit hierover wordt binnenkort gepubliceerd.

Het verbod betreft het gebied omsloten door de dijk, Prinses Margrietstraat, Julianaweg en Zusterschoolstraat, met uitzondering van de Bokkingstraat en de Zeestraat tussen de Julianaweg en de inrit naar de parkeergarage Havenhof.

Ondernemers oude kom en pakketdiensten krijgen uitleg
Alle ondernemers in de oude kom ontvangen een brief waarin dit wordt uitgelegd. Dit geldt ook voor pakketdiensten zoals DHL, GLS en PostNL. De keuze om dit verbod op 1 januari in te laten gaan, houdt verband met de ontheffingen die worden verleend. Die verlopen jaarlijks op 1 januari en bij een eerdere of latere ingangsdatum zouden de ontheffingen aangepast moeten worden.

Waarom een verbod op vrachtwagens in de oude kom Volendam?
De gemeenteraad heeft bij het aannemen van de motie overwogen dat de smalle straatjes in de oude kom van Volendam niet of nauwelijks ruimte bieden voor vrachtverkeer. Door toedoen van vrachtverkeer kan schade ontstaan aan de (monumentale) panden aan deze straatjes. Mede door de aanwezigheid van grote aantallen voetgangers (toeristen) en fietsers vindt de gemeenteraad het onwenselijk om hier vrachtverkeer te laten rijden.

Bij de overweging om een algeheel verbod op vrachtwagens in te voeren is ook rekening gehouden met de input die verkregen is uit participatie met belanghebbenden in de oude kom.