VOLENDAM - Het college van B&W heeft besloten om de bushalte op de Julianaweg ter hoogte van het Volendams museum en drie parkeerplaatsen aan de overzijde van de weg aan te wijzen als halteplaats voor de nachtbus.


Dit besluit is op 25 oktober ’18 gepubliceerd op www.staatscourant.nl en is hier onder als bijlage te vinden. Voor de volledige overwegingen en mogelijkheden voor bezwaar en beroep wordt hiernaar verwezen.

Tot nu toe is de halteplaats voor de nachtbus in de nachten van donderdag t/m zondag tussen 01:00 en 06:00 uur in de Zeestraat. Door de herinrichting van het Europaplein en de Zeestraat is in de nieuwe situatie geen ruimte meer voor een bushalte. Daarom is gezocht naar een geschikte alternatieve locatie voor de nachtbus die rijdt via de route Julianaweg, Populierenlaan, Jupiterlaan naar Edam v.v.