VOLENDAM - Onlangs is een Opel Astra Station verwijderd van een parkeerplaats van het Marinapark. Het voertuig stond daar al geruime tijd geparkeerd en kan als wrak worden aangemerkt. Dat is de reden dat op grond van de APV tot wegslepen is besloten.

Het gemeentebestuur roept de eigenaar/rechthebbende op om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de heer H. Breunis (BOA), tel. 398378.

Wanneer aan deze oproep op 18 januari 2019 geen gevolg is gegeven, dan wordt het wrak verkocht c.q. vernietigd.