VOLENDAM - Wethouder Kees Schilder gaf 11 april het startsein voor de werkzaamheden aan de Julianaweg in Volendam.

Fasering

In verschillende fases wordt de weg tussen de Zusterschoolstraat en kruising Morseweg vernieuwd. Vanwege de bereikbaarheid én omdat we veilig willen werken is de realisatie van deelgebied de Corridor opgedeeld in acht uitvoeringsfases.

Men heeft voor deze volgorde gekozen, omdat men te maken heeft met het raakvlakproject ‘Versterking Markermeerdijken’. Dit team is bij de Zeedijk aan het werk en het bouwverkeer maakt hiervoor gebruik van de Julianaweg. Het laatste gedeelte tot aan de Zeedijk wordt opgepakt als het team van de Versterking Markermeerdijken dit weggedeelte niet meer hoeft te gebruiken.

    Blijf op de hoogte