VOLENDAM - De werkzaamheden aan de rotondes Dijkgraaf de Ruiterlaan - Harlingenlaan en Leendert Spaanderlaan - Heideweg starten 18 oktober. Dit duurt t/m vrijdag 29 oktober.

Wat gaan we doen?

De voorrangssituatie voor fietsers verandert. We maken de fietsoversteekplaatsen op de rijbaan rood en we voorzien deze van nieuwe bebording en markering. Daarnaast buigt het fietspad op de oversteek van de rijbaan straks mee met de rotonde. De oversteken van de tweerichtingsfietspaden leggen we verhoogd aan. Daarmee is de nieuwe voorrangssituatie voor alle weggebruikers duidelijk herkenbaar.

Let op!

De voorrangssituatie verandert niet in een keer voor alle rotondes. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Wees daarom alert en doe voorzichtig. Rij niet zomaar een rotonde op.