VOLENDAM - Wethouder Angelique Bootsman verwelkomde vorige week gasten uit onder andere Tallinn, Rome, Andalusië, Brasov, Krakow, BUAS Breda. Dit deed zij in haar rol als bestuurlijk vertegenwoordiger Toerisme van de Metropoolregio Amsterdam. Met elkaar deelden zij kansen en uitdagingen op het gebied van toerisme. Ook bespraken zij hoe overtoerisme kan worden voorkomen. Overtoerisme houdt in dat een stad meer bezoekers krijgt dan het aan kan.

Tourism in Balance

Met het project ‘Tourism in Balance’ willen de MRA en de Europese partners van elkaar leren. Ook gaan zij met elkaar kijken wat helpt tegen de negatieve gevolgen van toerisme. Het toerisme is de laatste jaren op meerdere plaatsen uit balans geraakt. Bewoners van grote toeristische steden ervaren vaker overlast van bezoekers. Wij zien dit terug in Amsterdam en dit geldt ook voor inwoners van onze gemeente. Verwacht wordt dat het aantal bezoekers wereldwijd blijft toenemen. Voor ons is het daarom belangrijk om goed na te denken over de toekomst.

Subidie

De MRA heeft in samenwerking met de Europese partners subsidie binnengehaald voor kennisontwikkeling en –deling rondom toerisme. Interreg geeft de MRA een subsidie van ruim € 200.000,- voor het project ‘Tourism in Balance’. Het Interreg Europa-programma wordt vanuit de EU gebruikt om ruimtelijke en regionale ontwikkelingen te stimuleren.

Edam-Volendam

De gemeente Edam-Volendam werkt samen binnen de Metropool Regio Amsterdam aan de spreiding van het toerisme in de regio. En ook aan een gezamenlijke strategische agenda voor het toerisme.