EDAM - Na een zorgvuldig verkoopproces zijn woningcorporaties Vestia en Wooncompagnie verheugd dat de overname van De Meermin in Edam rond is. In het historisch hart op De Dam van Edam tekenden betrokken partijen de koopovereenkomst.


Belang van betaalbaar wonen

Wooncompagnie ziet het als haar taak deze volkshuisvestelijke opgave over te nemen van Vestia. Stefan van Schaik, directeur-bestuurder Wooncompagnie: ‘We zijn geen vastgoedonderneming, maar een maatschappelijke organisatie. We voelen het als onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat op deze prachtige locatie in Edam woonaanbod blijft voor onze doelgroep’.

Richard Feenstra, lid Raad van Bestuur Vestia: ‘We zien in Wooncompagnie een betrokken en actieve woningcorporatie die zich inzet voor hun huurders, woningzoekenden en buurten. Dankzij de verkoop kan er een nieuw toekomstperspectief voor De Meermin worden gecreëerd en kunnen wij ons nog meer richten op onze kerngemeenten in Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer.

Balans voor fijne buurten

Van Schaik vervolgt: ‘We zijn ervan overtuigd dat er in Edam een gemeenschapsvorm moet komen waar ouderen een prominent onderdeel van zijn. We hebben onze ouderen nodig, zodat we samen buurten sterker kunnen maken. Dit doen we graag door een gemeenschap te helpen creëren, waarbij jong en oud elkaar versterkt, maar ook woningzoekenden met de laagste inkomens én middeninkomens een thuis vinden. Dit zorgt voor een mooie balans en zo ontstaan fijne buurten’.

Zorgen voor zorg

Ronald Buijs, voorzitter Raad van Bestuur De Zorgcirkel: ‘Twee jaar geleden hebben wij noodgedwongen de pijnlijke keuze moeten maken om bewoners van De Meermin te verhuizen naar andere locaties. De locatie was te gedateerd geworden voor het bieden van passende zorg. Dat Wooncompagnie nu eigenaar is geworden en samen met alle betrokkenen bereid is om na te denken over de toekomstige invulling is echt goed nieuws. Wij kijken ernaar uit om een bijdrage te leveren aan de toekomstscenario’s voor De Meermin waarbij mensen zelfstandig wonen in verbinding met de buurt, maar ook een beroep kunnen doen op 24-uurszorg als dat nodig is.’

Toekomstbestendig

De ontwikkeling van de Meermin in Edam is van groot belang voor de senioren.
Vincent Tuijp, wethouder Edam-Volendam: ‘Onze bevolking gaat in de komende jaren nog verder vergrijzen. Op dit moment kunnen wij de groeiende groep ouderen in Edam onvoldoende faciliteren in hun (toekomstige) woon-, welzijn- en zorgbehoefte. De meermin zou hier een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren’.

Marisa Kes, wethouder Edam-Volendam: ‘Als college zijn wij verheugd dat één van onze lokale partners eigenaar wordt van De Meermin. De ontwikkeling van de Meermin vinden wij van groot belang voor Edam en in het bijzonder voor de senioren uit onze gemeente. Wij willen dan ook in nauwe samenwerking met Wooncompagnie,De Zorgcirkel en inwoners samen bouwen aan een haalbare en toekomstbestendige invulling van de locatie.’

Een zorgvuldig traject

Op dit moment is het pand in Edam deels in gebruik voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De aanleunwoningen worden gehuurd door De Zorgcirkel. Samen met de partners Zorgcirkel, gemeente Edam-Volendam én inwoners uit Edam onderzoekt Wooncompagnie tijdens een zorgvuldig traject wat het beste past en waar behoefte aan is. Dit traject zal best enige tijd in beslag nemen.