EDAM - Op 11 april 2022 ondertekenden burgemeester Lieke Sievers namens het college van de gemeente Edam-Volendam en Maarten Leschot, directeur van ontwikkelende belegger Zephyr Real Estate uit Amsterdam, de anterieure overeenkomst voor de realisatie van een kleinschalig woon-zorgcomplex voor dementerende ouderen en een vrijstaande villa aan het Oorgat 6 te Edam.


Op 13 januari 2021 tekenden beide partijen de intentieovereenkomst waarbij de gemeente een uitgebreid haalbaarheidsstudie heeft uitgevoerd of en zo ja onder welke voorwaarden het initiatief kon worden gerealiseerd op deze bijzondere locatie in Edam. Gelijktijdig heeft Zephyr Real Estate een participatietraject opgestart om een inschatting te maken van het draagvlak in de wijk. De uitkomsten waren beide positief. Met de ondertekening van de anterieure overeenkomst kan de bestemmingsplanprocedure worden opgestart.

Zeer wenselijke voorziening in Edam

Verantwoordelijk wethouder Wim Runderkamp is content met het maatschappelijke project. “Met het oog op de toenemende vergrijzing en de explosieve groei van mensen met Alzheimer de komende jaren is dit een zeer wenselijke toevoeging aan het zorglandschap in onze gemeente. Ik heb veel waardering gekregen voor het doorlopen participatietraject en de doortastendheid van de initiatiefnemer om tot een snelle realisatie te komen.”

Maarten Leschot: “Onze betrokkenheid vanuit de Zephyr Group bij mens en samenleving is het fundament waarop we bouwen, of het nu gaat om investeren in groeibedrijven of het ontwikkelen van maatschappelijk relevant vastgoed zoals dit project in Edam. Het project is voor Zephyr Real Estate een belangrijke referentie, waarbij we ook als belegger eigenaar blijven van het vastgoed, en de opmaat naar de ontwikkeling van een beleggingsportefeuille van gelijksoortige woon-zorgvoorzieningen.”

Wonen en zorg

Na het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure en het verkrijgen van de omgevingsvergunning wordt de bestaande bedrijfswoning en achtergelegen bedrijfsloods gesloopt. Hiervoor in de plaats komen een vrijstaande villa in het lint aan het Oorgat en een duurzaam woon-zorgcomplex op de huidige positie van de bedrijfsloods ter hoogte van het Fort bij Edam. Het kleinschalige woon-zorgcomplex bestaat uit 28 onzelfstandige zorgappartementen met gemeenschappelijke functies zoals een restaurant, woonkamers en bibliotheek. Het ontwerp van het gasloze en energieneutrale woon-zorgcomplex en de vrijstaande villa is van Architectenbureau Ruben Wennekers uit Oosthuizen.

Start bouw verwacht begin 2023

De bestemmingsplanprocedure start binnenkort. Momenteel wordt het integrale ontwerp uitgewerkt en wordt de zorgexploitant gecontracteerd. Als alles volgens planning loopt verwacht Zephyr Real Estate begin volgend jaar te kunnen starten met de sloopwerkzaamheden en aansluitend de realisatie van het project.