VOLENDAM - Kom langs op één van de inloopbijeenkomstenZeven sluizen zijn afgekeurd in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Dat betekent dat deze toekomstbestendig gemaakt moeten worden. De zeven sluizen vormen een verbinding tussen de binnenwateren en de buitenwateren van ons gebied. Het gaat om de sluis Oostoever in Den Helder, de Sassluis in Enkhuizen, de keersluis in de Broekerhaven, de Grote Sluis in Hoorn én de Hornsluis, Noordersluis en Zuidersluis in Schardam. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) organiseert samen met de combinatie Tauw-Friso Civiel twee inloopbijeenkomsten voor belangstellenden en betrokkenen.


Inloopbijeenkomsten
De inloopbijeenkomsten worden georganiseerd om belangstellenden meer te vertellen over het project en de planning. En daarnaast is het hoogheemraadschap op zoek naar lokale kennis over het gebied en de sluizen.

28 januari 2019: Inloopbijeenkomst Sassluis Enkhuizen
De Drommedaris, Paktuinen 1 Enkhuizen
Binnenlopen kan van 19.00 uur tot 21.30 uur

5 februari 2019: Inloopbijeenkomst sluizen Schardam
La Mère Anne, Dorpsweg 110 Oudendijk
Binnenlopen kan van 19.00 uur tot 21.30 uur

Sluizen Hoorn, Broekerhaven en Den Helder geen bijeenkomsten
In Hoorn, Broekerhaven en Den Helder vinden geen bijeenkomsten plaats. Voor de Grote Sluis in Hoorn en de keersluis Broekerhaven blijkt uit nader onderzoek dat een technische aanpassing van de sluis niet nodig is. Hier volstaat het actualiseren van het protocol waarin de sluitingsprocedure beschreven staat, aan de sluizen zelf verandert niets. Spuisluis Oostoever in Den Helder ligt op ruime afstand van de bebouwing. De direct belanghebbenden worden hier rechtstreeks over geïnformeerd.

In gesprek
"We gaan vroegtijdig in gesprek met omwonenden en de gebruikers van de sluis", zo vertelt Frank Druijff, omgevingsmanager namens HHNK-Tauw-Friso Civiel. "De sluizen zijn stuk voor stuk prachtige kunstwerken, vaak met een rijke geschiedenis. We zijn benieuwd naar de verhalen en herinneringen van mensen over de sluis, maar ook naar de kansen die zij zien voor het verbeteren van de sluislocatie. Die inbreng helpt ons om tot een oplossing te komen die niet alleen technisch klopt, maar ook past in de rijke historie en bijdraagt aan de kwaliteit en de beleving van de sluislocatie."

Vervolg
Op basis van verschillende onderzoeken en opgehaalde informatie wordt de beste versterkingsoplossing uitgewerkt, het voorkeursalternatief. In augustus 2019 moet voor iedere sluis bekend zijn wat het voorkeursalternatief is. Start van de realisatie staat gepland in 2021. Meer informatie is te vinden op de site www.hhnk.nl/7kunstwerken.

Veiligheid
In het najaar van 2018 is HHNK samen met de combinatie Tauw-Friso Civiel gestart met de verbeteropgave voor zeven sluizen in Noord-Holland. De zeven kunstwerken zijn afgekeurd in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) op de betrouwbaarheid van sluiten. Bij een toekomstige superstorm met veel wind en regen is onvoldoende zeker dat de sluizen het opstuwende water kunnen keren. Om ook in de toekomst de veiligheid van het achterland te garanderen, wordt er gewerkt aan een oplossing om de sluis te verbeteren.