EDAM-VOLENDAM - Boze bewoners van de IJsselmeerdijk verzamelden zich vanmiddag bij de Tweede Kamer. Ze zijn het niet eens met de plannen voor de aangekondigde dijkversterking en hoopten met hun protest gehoor te krijgen in Den Haag.

"Ga alsjeblieft kijken of er niet andere methodes zijn om deze dijk veilig te houden", zo luidt de smeekbede van Ina Bouwman van Stichting Zuyderzeedijk. "Dan is het niet nodig dat deze dijk onomkeerbaar vernietigd wordt."

De bewoners voelen zich niet gehoord in de besluitvorming omtrent de dijkversterking. Ze vinden de plannen om de 33 kilometer lange monumentale dijk, die loopt langs het Markermeer, helemaal niets. "Het is niet zo dat we tegen dijkversterking zijn, want wat moet gebeuren, moet gebeuren", vertelt Helen Kuipers, names de actiegroep.

Behoud huidige dijk
"Een groot deel van de oude dijk wordt afgegraven en het is een provinciaal monument. Er wordt een nieuw dijklichaam neergelegd op slappe ondergrond en dat draagt veel risico's met zich mee. Daar waarschuwen deskundigen ook voor en wij vragen ons af je niet beter kan uitgaan van het behoud van de huidige dijk."

De geplande versterking gaat 500 miljoen euro kosten en ook op dat punt zien experts ruimte voor verbetering. Zij schatten dat er met de helft van het geld ook voldoende versterking aan de dijk kan worden aangebracht om de veiligheid te waarborgen.

Bouwwerkzaamheden
Dijkbewoners zien ook graag een minder dure en rigoureuze ingreep bij hen voor de deur plaatsvinden, vanwege de kosten, maar ook vanwege de gevolgen van de bouwwerkzaamheden. Zij vrezen dat het zware materieel voor veel overlast zal zorgen en de dijk kan beschadigen. En dat is het laatste waar bewoners op zitten te wachten. "Mensen komen van heinde en ver om langs deze dijk te wandelen en te fietsen", aldus Ina Bouwman. "Dit is een uniek Nederlands en historisch monument en wij strijden ervoor dat deze dijk zoveel mogelijk behouden kan worden."

Hun laatste hoop is gevestigd op de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat, die hun bezwaren vandaag zullen aanhoren. "Wij hopen dat zij bereid zijn om nog een keer heel kritisch te kijken naar het plan en dit nog een keer tegen het licht te houden met externe experts", vertelt Helen Kuipers over het bezoek aan Den Haag. "Zodat die zonder vooringenomen standpunt advies kunnen geven."

De actiegroep heeft namens alle dorpskernen een petitie overhandigd aan Agnes Mulder, de voorzitter van de commissie Infrastructuur en Waterstaat.