SCHARDAM - Van maandag 3 tot en met vrijdag 21 februari inspecteren Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Tauw-Friso Civiel drie monumentale sluizen in Schardam. Het gaat om de Noordersluis, de Zuidersluis en de Hornsluis. De hinder voor de omgeving zal beperkt zijn. Er zijn geen wegafsluitingen nodig en de werkzaamheden vinden alleen in en direct naast de sluis plaats.

Om de bouwkundige staat van de drie sluizen goed te inspecteren moeten we ook kijken hoe de sluis er onder water uitziet. Daarom zetten we de drie sluizen tijdelijk droog. De werkzaamheden vinden vanaf 3 februari plaats en we starten met de Noordersluis. Aansluitend volgen de Zuidersluis en de Hornsluis. Vrijdag 21 februari ronden we alle werkzaamheden af. Voor de drie sluizen in Schardam staat in ieder geval vast dat de (binnendijkse) schuiven in de sluis vervangen moeten worden. Op basis van de uitkomst van deze inspectie werken wij de ontwerpen voor de versterking van de sluizen verder uit.

Bereikbaarheid omgeving
De woningen en bedrijven aan de dijk blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar. De werkzaamheden kunnen leiden tot enige verkeershinder op de dijk. We proberen de hinder tot een minimum te beperken.

Veiligheid
Het hoogheemraadschap werkt sinds het najaar van 2018 samen met de combinatie Tauw-Friso Civiel aan het versterken van zeven sluizen in Noord-Holland. Dit project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De zeven kunstwerken zijn afgekeurd op de betrouwbaarheid van het sluiten van de sluizen. Bij een toekomstige superstorm met veel wind en regen is het onvoldoende zeker dat de sluizen het opstuwende water kunnen keren. Om ook in de toekomst de veiligheid van het achterland te garanderen, wordt er gewerkt aan een oplossing om deze sluizen te verbeteren. De werkzaamheden om de sluizen te versterken staat gepland in 2022. Meer informatie is te vinden op de site van het hoogheemraadschap onder 'werk in de buurt' (www.hhnk.nl/7kunstwerken).