VOLENDAM/EDAM - Edam-Volendam is een van de zeven steden die deelneemt aan het programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Op 2 maart organiseert CBW Edam-Volendam in samenwerking met de gemeente in dit kader een online presentatie van het project. Een jury, onder leiding van Hedy d’Ancona, beoordeelt hoe de gemeente zich als Age Friendly Cultural City heeft ontwikkeld. In het voorjaar van 2021 weten we of Edam-Volendam zich winnaar mag noemen en de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs, ter waarde van 20.000 euro, in ontvangst mag nemen.

Met het programma Age Friendly Cultural Cities moedigt het Fonds voor Cultuurparticipatie steden aan om het kunst- en cultuuraanbod voor ouderen op peil te houden en te verduurzamen. Het Fonds ziet dat deelname aan culturele activiteiten door ouderen van grote waarde is. Het houdt hen vitaal en vergroot hun welzijn.

Oude Meesters activeert senioren
Edam-Volendam is een van de zeven steden, naast Houten, Oldenzaal, Dronten, Roermond, Arnhem en Lelystad, die aan het programma deelneemt. Ze doet dit onder de noemer ‘Oude Meesters’. “Hoewel Edam-Volendam een grote verscheidenheid kent aan culturele amateurverenigingen, komt een groot deel van deze ouderen niet of nauwelijks in contact met kunst en cultuur. De toegevoegde waarde van kunstparticipatie voor het welzijn van mensen is algemeen bekend,” aldus Ariane Vervoorn, beleidsmedewerker kunst & cultuur gemeente Edam-Volendam.

“We moeten het beeld van de senior als grijze muis bij het afval zetten. Senioren maken prachtige kunst en dragen mooie verhalen met zich mee”, vertelt projectleider Frank Bond. Maar liefst twaalf deelprojecten zijn er sinds de start van het project opgezet. Van bottertochten tot dansen in een voorstelling, schilderworkshops, songwritingworkshops, samenwerkingen tussen de musea die langs de zorgcentra gaan en het delen van oude verhalen. Oude Meesters activeert senioren uit de hele gemeente met kunst en cultuur. Op 10 en 11 maart wordt in samenwerking met de L.O.V.E. de eerste online schilderworkshop uitgezonden, waarbij mensen thuis mee kunnen schilderen.

Oude Meesters op pad
Op 2 maart vindt de lokale presentatie voor het Fonds voor Cultuurparticipatie online plaats. In plaats van het oorspronkelijk bedachte seniorenfestival is er een reportage gemaakt: Oude Meesters op Pad. Hierbij wordt het project breed in beeld gebracht en komen deelnemers en betrokken partijen aan het woord om te vertellen over Oude Meesters en wat het hen heeft gebracht. De uitzending hiervan op de Lokale Omroep zal in april plaatsvinden.