MONNICKENDAM - De gemeente handhaaft regelmatig op verlaten trailers en aanhangers die op de openbare weg staan, bootjes die te lang op de kant liggen, (half) gezonken bootjes in openbaar water of illegale constructies in het water.

Wanneer een boot, aanhanger of constructie overlast of schade veroorzaakt aan het openbaar groen of de openbare weg wordt deze door de gemeente verwijderd. Het betreffende voer- of vaartuig wordt hiertoe van te voren voorzien van een sticker waarop te lezen is welke overtreding het betreft en wanneer er wordt verwijderd. De eigenaar krijgt zo een aantal dagen de kans om zelf tot actie over te gaan.

Op dit moment is er in Broek in Waterland aan het Havenrak weer een object gestickerd, een gezonken blauwe boot, die na 17 mei 2018 wordt afgevoerd. Belanghebbenden die niet of niet tijdig de boot verwijderen, dienen er rekening mee te houden dat de te bergen boot na 14 juni 2018 wordt vernietigd. Tot 14 juni 2018 is het mogelijk om de boot bij de gemeentewerf op te halen, tegen betaling van de bergingskosten.

Op dit moment is er ook in Monnickendam aan het Rielant/Wiganc weer een object gestickerd, een gezonken blauw met wit polyester boot, die na 17 mei 2018 wordt afgevoerd. Belanghebbenden die niet of niet tijdig de boot verwijderen, dienen er rekening mee te houden dat de te bergen boot na 14 juni 2018 wordt vernietigd. Tot 14 juni 2018 is het mogelijk om de boot bij de gemeentewerf op te halen, tegen betaling van de bergingskosten.
Kennisgevingen over deze handhaving op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vindt u terug op onze website www.overheid.nl.