CASTRICUM - Archeologiemuseum Huis van Hilde in Castricum heeft er een nieuwe vitrine bij: ‘Gevonden voorwerpen’, een mini-tentoonstelling met een steeds wisselende collectie die vrij te bewonderen is.


De eerste editie van ‘Gevonden voorwerpen’ wordt gevuld met vondsten uit het ‘verdronken dorp’ Etersheim. In de vitrine zijn onder andere een runderschedel, een (fragment van een) kogelpot en ander aardewerk te zien.

Verdronken dorp

Het huidige dorp Etersheim is onderdeel van het nabijgelegen Oosthuizen (gemeente Edam-Volendam). Dat dorp is gebouwd nadat de bewoners het vroegere Etersheim in de 17e eeuw moesten verlaten als gevolg van de steeds sneller stijgende zeespiegel. Toen het water hen letterlijk aan de lippen stond hebben zij een nieuw dorp gesticht binnen de dijken. Om meer te weten te komen over het verleden van het vroegere Etersheim, deden maritiem archeologen in 2009 onderzoek op de plek waar het dorp zou hebben gelegen. Hierbij kwamen diverse bijzondere vondsten naar boven, zoals een complete sarcofaag die te zien is in de vaste tentoonstelling van Huis van Hilde.

Tijdelijke tentoonstelling

Toen er plannen kwamen voor de versterking van de Markermeerdijken zijn de archeologen in 2020 teruggekeerd voor meer onderzoek. Hierbij zijn onder andere de objecten uit de vitrine ‘Gevonden voorwerpen’ aangetroffen. Naast de vondsten in deze tijdelijke vitrine zijn ook objecten uit het onderzoek opgenomen in de tijdelijke tentoonstelling Leven in Lagen die nog tot 12 juni 2022 te zien is in Huis van Hilde. Deze tentoonstelling toont de geschiedenis van het landschap aan de hand van spectaculaire vondsten uit verschillende periodes en laat zien hoe de mens in dit landschap leefde.

Recent archeologisch onderzoek

De vitrine ‘Gevonden voorwerpen’ biedt Huis van Hilde de mogelijkheid om, los van de vaste of tijdelijke tentoonstelling, bijzondere vondsten uit (recent) archeologisch onderzoek of uit het archeologisch depot van Noord-Holland te tonen aan publiek. De vitrine met ‘Gevonden voorwerpen’ uit Etersheim staat in de museumwinkel van Huis van Hilde en is gratis te bewonderen tot 3 april.

Huis van Hilde is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11.00 – 17.00 uur. Kijk voor meer informatie ook op www.huisvanhilde.nl.