PURMEREND - Het Horizon College en het Regio College hebben het voornemen om te fuseren. De twee mbo-scholen hebben het afgelopen jaar verkennende gesprekken gevoerd en komen tot de conclusie dat een fusie de meest passende vorm van samenwerking is om het mbo-onderwijs inhoudelijk te versterken en te innoveren. In nauw overleg met de raden van toezicht en de ondernemingsraden wordt een fusieplan opgesteld.

Regio College heeft locaties in Purmerend, Zaandam, Koog aan de Zaan, Edam en Heerhugowaard met circa 5500 studenten en circa 540 medewerkers. Horizon College heeft locaties in Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn en Purmerend met circa 12.000 studenten en circa 1350 medewerkers.

Samen sterker voor aantrekkelijk mbo-onderwijs
Met de voorgenomen fusie willen beide scholen gezamenlijk kansen benutten en uitdagingen aangaan. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt volgen elkaar razendsnel op. In het mbo is ruimte om te ontwikkelen en innovatie noodzakelijk. Beroepen veranderen en de arbeidsmarkt vraagt om flexibiliteit, maatwerk en innovaties. Anja Grootoonk, voorzitter College van Bestuur van het Horizon College: ‘We hebben de gezamenlijke ambitie om aantrekkelijk en vooruitstrevend mbo-onderwijs te verzorgen voor de regio. Ons gedeelde uitgangspunt is dat er veel positieve energie in deze ambitie én onze mensen zit. En dat we deze ambitie met gebundelde krachten in één school beter dan nu, als twee afzonderlijke scholen, kunnen waarmaken. Het resultaat van de verkenningsgesprekken wordt door beide directieteams volledig gedragen. Kort gezegd gaat onze ‘verkering’ een volgende fase in en bereiden we onze ‘verloving’ voor.’

Beste kansen voor studenten
Bernard Fransen, voorzitter College van Bestuur van het Regio College, geeft aan dat er kritisch is onderzocht of samen doorgaan beter is dan ieder afzonderlijk. ‘We willen studenten de beste kansen en nieuwste opleidingen bieden, om zich te ontwikkelen als mens en als vakman of vakvrouw. We willen bedrijven en instellingen verder helpen met hun vraag naar goed ontwikkeld en opgeleid personeel, mensen met alle kennis en vaardigheden die nodig zijn om de toekomst in te gaan. We willen onderwijs aanbieden dat aansluit en liever nog vooroploopt bij wat nodig is en mogelijk kan worden in de regio. Dat kunnen we beter samen oppakken dan ieder afzonderlijk.’

De vraag van morgen en overmorgen
Volgens de twee bestuurders gaat het met name om de ambitie om studenten toekomstgericht, innovatief en uitdagend onderwijs aan te bieden, waarbij ze geïnspireerd worden door up-to-date leeromgevingen en lesmethoden. ‘Een opleiding die leidt tot werk, een vervolgopleiding, betere kansen in de samenleving of in de organisatie waar men werkzaam is, daar draait het om’, aldus Anja Grootoonk. ‘De vraag van de werkgevers naar gekwalificeerd personeel waarmee ze vandaag, maar vooral ook morgen en overmorgen uit de voeten kunnen is een uitdaging die we samen willen aangaan’, voegt Bernard Fransen toe. ‘En ook de vraag van onze medewerkers naar een stimulerende, waarderende en ontwikkelingsgerichte werkgever met goede arbeidsomstandigheden en -voorwaarden is een uitdaging. Alles bij elkaar vraagt dit een forse inspanning en het geeft energie en vertrouwen om dit met verenigde krachten aan te gaan,’ aldus Grootoonk.

Medezeggenschap actief betrokken
‘Zowel de raden van toezicht als de ondernemingsraden en de studentenraden zijn nauw bij de ‘verloving’ betrokken’, vertelt Fransen. ‘We hebben actief tegenspraak met onze medezeggenschap georganiseerd en komen nu tot een breed gedragen conclusie. De ondernemingsraden benadrukken de zorg voor onze medewerkers en de continuïteit van de scholen tijdens het fusieproces. De raden van toezicht houden ons voor om nadelen en risico’s te blijven adresseren en voldoende tegenspraak te organiseren. De studentenraden pleiten voor een stevige plek van studentenmedezeggenschap in de nieuwe organisatie, met aandacht voor de lokale situatie. Waardevolle feedback die we actief gaan gebruiken bij het maken van het fusieplan.’

Fusieplan maken
Er is geen financiële noodzaak voor de roc’s om te fuseren. Beide scholen zijn financieel gezond; de voorgenomen fusie is geen bezuinigingsoperatie. Wat de voorgenomen fusie betekent voor de medewerkers van beide scholen wordt in het fusieplan opgenomen en met de ondernemingsraden afgestemd. In het fusieplan wordt een tijdpad gegeven; hieruit moet duidelijk worden welke stappen op welk moment genomen worden. De eerste stap van het fusieplan zal het opstellen van een intentieverklaring zijn. Gestreefd wordt om deze intentieverklaring voor de jaarwisseling gereed te hebben.