EDAM-VOLENDAM - De gemeente Edam-Volendam krijgen veel vragen waarom er nog een incassotermijn plaatsvindt op 31 januari 2023. Terwijl de laatste termijn normaal in december wordt geïncasseerd.

In 2022 zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen later in het jaar opgelegd. Dit komt door een nieuwe berekeningsmethode van de WOZ. De incassotermijnen zijn daardoor opgeschoven. Bij een dagtekening van 31 maart 2022, verviel de eerste termijn verviel 30 april 2022. En de laatste termijn 31 januari 2023. Is uw aanslag nog later in het jaar opgelegd? Dan schuiven de termijnen ook nog verder door.

Overlappende incasso termijnen aanslagen 2022 en 2023

Vanaf maart 2023 kunnen de incassotermijnen van 2022 en 2023 elkaar overlappen. U betaalt dan nog termijnen van 2022. En de nieuwe incassotermijnen voor 2023 starten ook al. Wij kunnen ons voorstellen dat dit problemen oplevert. Als dat zo is, neem dan contact op met een medewerker Belastingen en Invordering. Zij zijn bereikbaar via (0299) 398 398 of via e-mail invordering@edam-volendam.nl.

Hondenbelasting

Vanaf januari 2023 is hondenbelasting afgeschaft en staat niet meer op de aanslag U hoeft geen contact met ons op te nemen.. U moet nog wel eventuele openstaande hondenbelasting over 2022 betalen.