ILPENDAM - De 6 parkeerplaatsen op het Dorpsplein in Ilpendam zijn aangewezen als blauwe zone. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland heeft op 8 november 2017 de 6 parkeerplaatsen op het Dorpsplein in Ilpendam aangewezen als blauwe zone.

De blauwe zone geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 9:00 en 17:00 uur met een maximale parkeerduur van halfuur.

Het instellen van deze blauwe zone is gedaan op verzoek van de ondernemers van het Dorpsplein en de Dorpsraad Ilpendam. Door het instellen van een maximale parkeertijd van een halfuur worden langparkeerders gedwongen elders in de wijk te parkeren. Het college heeft ook besloten geen ontheffingen te verlenen voor deze blauwe zone. Voor het parkeren op dit parkeerterrein heeft u vanaf 1 mei 2018 een (blauwe) parkeerschijf nodig.

  • Het aanwijzingsbesluit parkeerschijfzones Waterland 2017 is te bekijken via https://www.overheid.nl/. Opmerkingen, aanbevelingen van bewoners, winkeliers en politie werden hierin meegenomen.
  • U kunt uw vragen, opmerkingen en aandachtpunten altijd aan ons doorgeven via: verkeer@waterland.nl