VOLENDAM - Historicus en schrijver Eva Vriend werkt samen met het Zuiderzeemuseum aan een nieuw boek over de geschiedenis van bewoners van Schokland. Vriend richt zich vooral op het verhaal van de Schokker nazaten. Hoe is het de achtereenvolgende generaties vergaan in hun nieuwe woonplaatsen. Voelden zij zich er snel thuis, of juist niet? Hoe verliep hun migratie? En in hoeverre beïnvloedt de Schokker herkomst hun identiteit, tot op de dag van vandaag? Om deze verhalen te kunnen verzamelen, is er op 5 november een verhalenmarkt in het Volendams Museum.

Sterke band

Eva Vriend wil graag in contact komen met de nazaten van de Schokkers. “Zij hebben hun (over)grootouders nog horen vertellen over het leven op Schokland en in hun nieuwe woonplaats. Daarom is het heel erg interessant om deze groep te spreken.”

Voelden de Schokkers zich welkom in Volendam? Bleven zij vooral met elkaar omgaan of ‘integreerden’ ze snel in hun nieuwe woonplaats? Vriend: “Mijn onderzoek gaat vooral over het leven ná de ontruiming van het eiland. Dus ik kom heel graag in contact met mensen die kunnen vertellen over het leven van de Schokkers in Volendam, ook uit de twintigste eeuw.” Ieder detail is interessant. De schrijfster heeft tijdens eerste interviews al kunnen vaststellen dat de band met Schokland sterk is gebleven. ‘Hoe verliep de integratie in de nieuwe woonplaats?’ is de kernvraag van het nieuwe boek van Vriend dat, met aandacht voor migratie en identiteitsontwikkeling, ook direct aansluit op vragen waar de maatschappij nu mee worstelt.

Schokker verhalenmarkt

Om in contact te komen met de Schokker nazaten organiseert het Zuiderzeemuseum een Schokker verhalenmarkt in het Volendams Museum op zaterdag 5 november, van 10.30 tot 12.45 uur.

Kom langs om samen herinneringen op te halen aan Schokland. Je kunt genieten van een optreden van een Schokker koor, een lezing van Eva Vriend, prachtige objecten en koffie met een echt Schokker ‘mopje’.

Edammer fotograaf Marco Bakker, die al talloze prachtige portretten afleverde van de kustbewoners van de voormalige Zuiderzee, maakt tijdens de verhalenmarkt portretten van de Schokker nazaten. Stamboomdeskundige Dick Bond kan u helpen uw Schokker herkomst te ontrafelen.


Schokker voorwerpen op de foto

Om de portretten nog meer te laten spreken, fotografeert Marco Bakker je graag met een eigen Schokker voorwerp. Heb je thuis nog iets liggen uit de Schokker erfenis? Neem het mee! Ook als het iets heel alledaags is, zoals een bidprentje, een tafelkleed of kruisbeeld. Ieder object heeft wel een verhaal. Indien je vragen hebt over het object, is er een conservator van het Zuiderzeemuseum aanwezig om mogelijk meer te vertellen. Na de verhalenmarkt kun je het object natuurlijk gewoon weer mee naar huis nemen.

Ben jij een Schokker nazaat en wil je meewerken aan het onderzoek voor het nieuwe boek? Bezoek een van de verhalenmarkten of vul de online vragenlijst in. Details over data, aanvangstijden en aanmelden zijn te vinden op www.zuiderzeemuseum.nl/verhalenmarkt