KWADIJK - Oud-Quadyck is deelnemer aan de jaarlijkse Maand van de Geschiedenis in oktober. Het landelijke thema dit jaar is ‘Zij/hij’ en Oud-Quadyck heeft dat onderwerp verwerkt in de expositie ‘Komt dat zien, komt dat zien!’.

Centraal staan allerlei activiteiten, door de jaren heen georganiseerd door diverse verenigingen en comités. Daarbij valt op dat bepaalde verenigingen vooral mannelijke leden telden, zoals de Voetbalvereniging Kwadijk, ijsclub KENO, fanfare Eensgezindheid en biljartvereniging Ons Genoegen. Daartegenover zijn er verenigingen waar alleen meisjes en vrouwen actief waren zoals de Beatrixclub en de afdeling Kwadijk van de Plattelandsvrouwen. Uiteraard waren en zijn er nog steeds verenigingen met zowel mannelijke als vrouwelijke leden zoals de Rederijkerskamer, de latere toneelvereniging Kunst naar Kracht en VVV GIOS. Buitenbeentjes op de tentoonstelling zijn bijvoorbeeld foto’s van de Oranjefeesten uit van, kermisfoto’s uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw en een presentatie van het recente Kwadijk op de kaart.

De expositie is te bekijken bij Oud-Quadyck, Kwadijk 125 te Kwadijk op zaterdag 5 en zondag 6 oktober tussen 13.00 en 16.00 uur. De toegang is gratis. Meer informatie op www.oud-quadyck.nl.