ZEEVANG - Om de unieke natuur in de polder Zeevang te beschermen, heeft de provincie een Natura 2000-beheerplan opgesteld.


De reacties op het concept beheerplan zijn meegenomen en het definitieve beheerplan is op 26 oktober 2021 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het vorige beheerplan gaan over het beheer van ganzen en bewerking van grasland.

Om de unieke natuur in de polder Zeevang te beschermen, heeft de provincie een Natura 2000-beheerplan opgesteld.

De reacties op het concept beheerplan zijn meegenomen en het definitieve beheerplan is op 26 oktober 2021 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het vorige beheerplan gaan over het beheer van ganzen en bewerking van grasland.