EDAM-VOLENDAM - Van dinsdag 17 tot en met donderdag 19 april 2018 worden de drukrioolgemalen in het gebied Zeevang schoongemaakt. De schoon te maken drukrioolgemalen bevinden zich veelal op particuliere terreinen langs de doorgaande weg in Oosthuizen en Schardam en de werkzaamheden zullen van ca. 7.00 tot 17.00 uur plaatsvinden.

Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden kan er enige (kortdurende) verkeershinder ontstaan. Indien een perceel of put niet toegankelijk/bereikbaar is, verzoeken wij u dit vrij te maken.

Ter voorkoming van overlast wordt geadviseerd om de toiletten/afvoeren in de woning af te dekken.

In kader van preventief onderhoud worden de drukrioolgemalen in het gebied Zeevang 1x per 4 jaar met een riool reinigingsauto schoongemaakt. Bij het schoonmaken is het de bedoeling dat de auto zoveel mogelijk op de openbare weg blijft staan, zodat er geen schade aan de verhardingen van bewoners kan ontstaan. Het rioolvuil zal met een lange flexibele zuigslang uit de putten worden gezogen. Gelijktijdig worden de putten aan de binnenzijde en aangesloten leidingen schoongespoten.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Suez Riool Services B.V. in samenwerking met de onderhoudsmedewerker van Dura Vermeer. Voor algemene informatie kan contact worden opgenomen met de heer P. Nieuweboer van de sectie openbare werken van de gemeente Edam-Volendam, telefoon 0299-398398.