VOLENDAM - Het liet zich aanzien, dat het bestuur van FC Volendam per 1 februari uitgebreid zou woorden door de toetreding van Marco Sombroek.

Inmiddels blijkt dat deze verbreding van het FC Volendambestuur niet haalbaar is. Van enige breuk in het vertrouwen tussen club en Marco Sombroek en ETB Sombroek is geen sprake. Marco Sombroek stapt niet “uit het bestuur”. Hij was immers nog geen bestuurslid. De relatie met ETB Sombroek bestaat al meer dan 25 jaar en zal onaangetast blijven.