VOLENDAM - Afgelopen donderdagavond is de gemeenteraad van Edam-Volendam akkoord gegaan met de verlaging van de huursom van het Kras Stadion. Na een uitgebreide taxatie is een marktconforme huursom tot stand gekomen. Met dit akkoord komt er een einde aan een langlopend issue tussen beide partijen.


De samenwerking tussen FC Volendam en de gemeente Edam-Volendam is de afgelopen maanden geïntensiveerd. Het nieuwe bestuur van FC Volendam hecht veel waarde aan een optimale samenwerking met de gemeente en heeft de banden sindsdien aangehaald. Zo is de gehele gemeenteraad afgelopen zomer bijvoorbeeld uitgenodigd in de Runderkamp Lounge, waar de club de plannen met hen deelde. Al met al heeft dit geleid tot beëindiging van het ‘huurissue’. Mede door de goede samenwerking gaan FC Volendam en de gemeente Edam-Volendam vol vertrouwen de toekomst tegemoet.