VOLENDAM - De selectie van FC Volendam verschijnt vanaf maandag 11 mei weer op het trainingsveld. Daarbij worden de protocollen en richtlijnen van het RIVM en de KNVB in acht genomen. Ook de jeugd van FC Volendam hervat de training. De jeugdteams beginnen vanaf maandag 18 mei.


Eerste selectie en beloftenploeg
De technische staf van FC Volendam heeft met de inzichten van nu een trainingsplanning opgesteld, waarbij het uitgangspunt is dat er wordt toegewerkt naar één van de door de KNVB geschetste scenario’s, namelijk de start van de nieuwe competitie in het tweede weekend van september. Het trainingsschema tot medio september is opgedeeld in blokken van trainings- en rustperioden. Zolang de bestaande protocollen gelden wordt getraind in kleine groepen. Verder geldt voor iedere betrokkene de algemene hygiënenormen, zoals de 1,5 meter afstand.

FC Volendam houdt alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en past het schema en de omstandigheden mogelijk aan op basis van de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de KNVB. Vanwege de maatregelen zijn de trainingen niet toegankelijk voor publiek en pers.

Jeugdteams
Voor de teams in de jeugdopleiding van FC Volendam worden er vanaf maandag 18 mei weer trainingen aangeboden. Deze trainingen worden gebaseerd op de protocollen van NOC*NSF en de KNVB. Er is voor elk team ruimte voor drie trainingssessies per week van maximaal één uur, uitgezonderd de Onder 12 met twee wekelijkse sessies. Er wordt getraind in kleine groepen, verspreid over twee velden. Meerdere trainers zijn tegelijkertijd aanwezig om leiding te geven aan de kleine groepen. Er wordt getraind tot en met vrijdag 26 juni; daarna start de zomerstop.

Het is van groot belang dat spelers, trainers en andere betrokkenen zich houden aan de algemene veiligheids- en hygiëneregels, waaronder de 1,5 meter afstand. Voor jeugdspelers tot en met 12 jaar geldt dat zij zonder de afstand van 1,5 meter georganiseerd en onder begeleiding samen kunnen voetballen.

Vrijwillige basis
Vanwege de uitdagingen die er zijn voor wat betreft de logistiek en een veilig vervoer van jeugdspelers zijn de trainingen op vrijwillige basis. Spelers die niet in staat zijn om naar de club te komen zijn in deze periode vrijgesteld van trainingen. De trainingssessies zijn niet toegankelijk voor ouders, begeleiders of andere toeschouwers. Ook de kantine is niet geopend.