VOLENDAM - FC Volendam heeft de volgende stap gezet in de plannen om het voetbal in Volendam ook op langere termijn naar een hoger niveau te tillen. Per komend seizoen wordt de jeugdopleiding van Het Nieuwe Oranje geleid door een nieuw managementteam, dat als doel heeft de kweekvijver te hervormen. Als belangrijk onderdeel van de nieuwe koers tekenden de besturen van FC Volendam en RKAV Volendam vrijdag 12 juni een samenwerkingsovereenkomst, waardoor de Volendamse jeugd zich gedurende het gehele opleidingstraject bij de twee clubs kan ontwikkelen op basis van één en dezelfde voetbalfilosofie. Met als uiteindelijke doel: meer en betere voetballers met een herkenbaar Volendams profiel laten doorstromen naar de hoofdmacht.


Een structureel beter functionerende opleiding bij de twee Volendamse verenigingen was één van de speerpunten van Wim Jonk en zijn team sinds hun entree bij de club. Technisch directeur Jasper van Leeuwen belicht het stappenplan. “Afgelopen seizoen zijn we begonnen met het eerste elftal en Jong FC Volendam. Tegelijkertijd hebben we een audit gedaan van de jeugdopleiding van FC én RKAV. De hoofdconclusie is dat er weliswaar veel goed gaat, maar er ook mogelijkheden zijn om de Volendamse processen van talentherkenning en -ontwikkeling te verbeteren. Zeker als het gaat om de onderlinge samenwerking. Vanuit die wetenschap zetten we nu de volgende stappen. Dat gaat gepaard met de komst van nieuwe mensen en het uitrollen van onze visie door de gehele club, van jong tot oud.”

Vierkoppig managementteam
Met de aanvang van dit nieuwe hoofdstuk kiest FC Volendam ervoor om te werken met een nieuw vierkoppig managementteam dat gezamenlijk sturing geeft aan de jeugdopleiding. Ruben Jongkind, reeds actief als strategisch adviseur van FC Volendam, wordt als hoofd methodologie verantwoordelijk voor de creatie en implementatie van de ‘rode draad’ binnen de club.

Michel Hordijk, eveneens lid van Team Jonk, wordt technisch manager van de bovenbouw, bestaande uit Jong Volendam en de jeugdelftallen Onder 18 en Onder 17. Huidig jeugdtrainer Cees Keizer krijgt als technisch manager middenbouw de leiding over de Onder 16, Onder 15 en Onder 14 en zal daarnaast de representatieve taken van de hoofd jeugdopleiding vervullen. Tenslotte stapt Dennis Reus over van Ajax naar FC Volendam, om als technisch manager onderbouw inhoudelijk richting te geven aan zowel de Onder 13 en Onder 12 van FC Volendam als de selectieteams Onder 8 tot en met Onder 11 van RKAV Volendam.

Samenwerking RKAV Volendam cruciaal
Om de ambities voor langere tijd te verankeren, namelijk het uitgroeien tot een stabiele club in de Eredivisie met een kern van eigen jeugdspelers, is een intensieve samenwerking met RKAV Volendam cruciaal. Met bijna veertienhonderd leden behoort de Volendamse amateurvereniging tot de grootsten van Nederland. Ruben Jongkind onderstreept het belang van de nieuwe toenadering. “De letterlijke brug lag er al, maar nu kunnen we ook de inhoudelijke brug gaan bouwen. Wij willen de Volendamse opleiding veel meer gaan inrichten vanuit de gedachte van één ‘talent productielijn’, die loopt vanaf de jongste jeugd van de RKAV tot en met het eerste elftal van de FC. Dat doen we door onze expertise en mensen ook in te zetten bij de RKAV. Daarnaast introduceren we de zogenoemde ‘challenge teams’.”

Het principe van de challenge teams houdt in dat talentvolle spelers van de RKAV periodiek kunnen meetrainen bij de jeugdteams van de FC. Jongkind licht de filosofie achter deze innovatie toe: “In deze gezamenlijke voetbalorganisatie, worden talentvolle kinderen niet alleen volgens één visie en methodologie opgeleid, maar houden ze ook altijd uitzicht op die droom van spelen in het stadion. Alleen dán, en door al bij de allerjongste jeugd te beginnen, kunnen we het unieke potentieel van de Volendamse gemeenschap optimaal benutten. Daarmee zetten we een gezonde structuur voor de langere termijn neer, die ook nog eens voor herkenbaarheid gaat zorgen.”

Fundamentele rol RKAV Volendam
Voor RKAV Volendam is er een belangrijke rol weggelegd bij de talentontwikkeling. Voorzitter Vincent Gruwél is trots dat beide verenigingen elkaar nu écht gevonden hebben. “De samenwerking met de FC was de afgelopen jaren al prima, maar dat beide verenigingen de krachten met betrekking tot de jeugdopleiding nu nog verder bundelen vervult mij met trots. De samenwerking is voor beide verenigingen een win-winsituatie.

Vanuit de RKAV-kant zijn hoofd jeugdopleiding Jaap Schilder en Richard Mooijer, Coördinator onderbouw, verantwoordelijk voor de organisatorische kant. Daarnaast monitort Jaap Schilder de uitvoering middels een maandelijks overleg met Dennis Reus.

‘Steun van lokale gemeenschap'
FC Volendam-voorzitter Piet Kemper sluit zich aan bij de woorden van zijn collega. Hij benadrukt dat dit plan alleen kan slagen met de steun van de lokale gemeenschap. “Ik ben ongelooflijk trots dat zowel de FC als de RKAV gezamenlijk de jeugdopleiding willen professionaliseren. Dit gaat enorm veel mogelijkheden bieden voor onze jeugd in de toekomst. De samenwerking is voor beide partijen een belangrijk moment. Om dit succesvol te laten zijn hebben wij uiteraard wel alle steun nodig uit onze gemeenschap. Die steun voelen wij nu al, bijvoorbeeld in het aantal seizoenkaarten dat in korte tijd is verkocht, ondanks de ingewikkelde situatie. Mijn oproep nu is dus: Stay Orange. Blijf de FC én de RKAV steunen, zodat wij dergelijke belangrijke stappen in de toekomst van het Volendamse voetbal kunnen blijven zetten.”