VOLENDAM - In 1999 namen Henk Kras, Henk Schoorl en Henk Binken zitting in een nieuw bestuur van FC Volendam met als taak de club na enkele turbulente jaren een gezonde toekomst te geven. In 2006 voegde Cor Tol zich bij hen. Voor dit viertal is het moment gekomen het stokje aan een nieuwe generatie over te dragen.

De Raad van Commissarissen heeft zich ingespannen opvolgers te vinden. Per 30 juni zal de overdracht plaatsvinden. De vertrekkende bestuursleden hebben hun vertrouwen uitgesproken in de keuze van de opvolgers met wie FC Volendam nieuwe stappen kan maken. In de komende maanden zullen de aantredende bestuursleden ingewijd en ingewerkt worden in de taken die ze op zich zullen nemen.