VOLENDAM - De burgemeester heeft op grond van artikel 2:26A van de Apv vergunning verleend aan FC Volendam voor de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht op 16 februari 2018.

Deze wedstrijd is qua risico ingedeeld in de B-categorie. In het kader van de handhaving van de openbare orde geldt er op de wedstrijddag een verplichte buscombiregeling voor de supporters van FC Dordrecht. Hierbij geldt dat de supporters van FC Dordrecht die de wedstrijd willen bezoeken niet vóór 19.00 uur in de gemeente Edam-Volendam aanwezig mogen zijn.