EDAM - Donderdag 29 maart, Witte donderdag, is ’s middags om 15.00 uur in de Meermin de Witte Donderdagviering voor de senioren. Kapelaan Tesfay is de celebrant en diverse leden van het zangkoor Sint Caecilia verzorgen de muzikale omlijsting van deze mis.

Op Witte Donderdag is ’s avonds om 19.30 uur de Witte Donderdagviering gecelebreerd door kapellaan Tesfay. Deze viering is met samenzang.

Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag, is om 15.00 uur het Kruisweggebed.

Zaterdag 31 maart is om 21.00 uur de Paaswake. Deze viering wordt gecelebreerd door kapelaan Tesfay, geassisteerd door diaken Thom van der Woude. Diaken Van der Woude doet ook de overweging tijdens deze Paaswake. Het zangkoor Sint Caecilia zingt tijdens de Paaswake de mis; ‘Bonne Jesu’

1e Paasdag, zondag 1 april, het Hoogfeest van Pasen, is kapelaan Tesfay wederom de celebrant en wordt hij weer geassisteerd door diaken Thom van der Woude die ook de overweging doet. Het zangkoor Sint Caecilia zingt de mis van Dalitz.

2e paasdag is er om 10.00 uur een familieviering gecelebreerd door kapelaan Tesfay. Iedereen, jong en oud wordt van harte uitgenodigd om bij deze vrolijke en feestelijke viering aanwezig te zijn. Aansluitend is er in de Ontmoeting een paasbrunch en mogen de kinderen paaseieren zoeken. Ook hier is iedereen is van harte welkom !

Op 2e Paasdag is ’s middags om 14.00 uur in de Ontmoeting de MOV-Bingo. De opbrengst hiervan is bestemd voor de MOV-vastenactieactie ten bate van pater Dick Zwarthoed.

U wordt van harte uitgenodigd om bij deze zeer gezellige gebeurtenis aanwezig te zijn.